Make your own free website on Tripod.com
FAG- OG INTERESSEORGANISASJON FOR HOVSLAGERE I VESTFOLD
Om oss
Hovedside
Bilder
Arrangement/kurs
Anatomi
Linker
Kontakt oss
Formål og vedtekter
Om oss

bilde8.jpg

Vestfold hovslagerlaug ble stiftet den 8.juli 2002. Per dags dato har lauget 20 medlemmer.