Make your own free website on Tripod.com
FAG- OG INTERESSEORGANISASJON FOR HOVSLAGERE I VESTFOLD
Formål og vedtekter
Hovedside
Bilder
Arrangement/kurs
Anatomi
Linker
Kontakt oss
Formål og vedtekter
Om oss

Laugets formål skal være å:

1. Fremme samholdet blant hovslagere i Vestfold,    både faglig og sosialt

2. Aktivt arbeide for å bedre arbeidsforholdene for hovslagere i Vestfold

3. Øke den faglige kompetansen blant medlemmene

Vedtekter:
 
§1 Lauget skal være åpent for alle som er interesserte i  hovslagerfaget
 
§2 Lauget skal kreve inn en årlig kontigent av medlemmene
 
§3 Lauget skal avholde årsmøte med valg hvert år før utgangen av februar
 
§4 Lauget skal på årsmøtet velge styre med tre medlemmer, formann, kasserer og sekretær, samt en vara. Formannen sitter ett år av gangen, de øvrige i to år
 
§5 Endringer av vedtekter eller formål må tas opp på årsmøtet eller ekstraordinær generalforsamling

Har du spørsmål til oss? Send en e-mail til:

Vestfold hovslagerlaug

WEB ANSVARLIG